Skip to main content

Deze maand is het fondsvolume de grens gepasseerd van € 30 miljoen aan toevertrouwd vermogen. We zien veel interesse in het fonds, dat met haar relatief lage risico een uitstekend alternatief biedt voor obligaties en sparen. De toenemende belangstelling komt van professionele investeerders die naar rendement zoeken binnen de obligatieportefeuille en van particuliere beleggers die eenvoudig toegang krijgen tot een gespreide portefeuille MKB-leningen. Sinds begin juli is het Fresh Dutch SME Fund beschikbaar via online broker DeGIRO. Het fonds was al beschikbaar voor klanten van aangesloten vermogensbeheerders bij ABN Amro, Binck, InsingerGilissen en Caceis.

Niet alleen investeerders zijn enthousiast over het Fresh Dutch SME Fund. Ook zakelijk adviseurs en ondernemers, zien non-bancaire financieringen als een uitkomst om hun groeiplannen te realiseren. Banken blijken vaak onvoorspelbaar en dat zorgt voor frustratie bij ondernemers en adviseurs. Van oudsher wordt de aanbodzijde van de Nederlandse financieringsmarkt gekenmerkt door de concentratie van de drie grootbanken die het leeuwendeel van de financiering aan het MKB voorzien. Als gevolg van de hogere kapitaaleisen, zijn banken de laatste decennia terughoudender in het verstrekken van krediet. Door de coronacrisis is deze terughoudendheid nog groter geworden en is de deur verder op slot gegaan. Ondernemers wenden zich daardoor steeds vaker tot niet bancaire financiers, waaronder het Fresh Dutch SME Fund.

Leave a Reply