Skip to main content

Verzekerd van goede selectie
Ondanks de negatieve berichtgeving in de media over het Nederlandse MKB, willen wij u graag informeren over onze werkwijze en u geruststellen over de risico’s in uw portefeuille. Het beheersen van risico’s is sinds de oprichting een essentieel onderdeel van het analyseproces van de Fresh fondsen. Bedrijven die worden opgenomen, moeten voldoen aan strikte eisen en worden grondig geanalyseerd. Ons ervaren team van kredietanalisten, kijkt zowel naar de cijfers van het verleden, de haalbaarheid van de prognoses als het verhaal en de mensen achter de cijfers. 

Bedrijven met gezonde marges, voldoende weerstandsvermogen en harde zekerheid, komen bij Voordegroei in aanmerking voor financiering. Vanuit het Fresh Dutch SME Fund worden alleen investeringen gedaan in MKB-bedrijven die een bewezen staat van dienst hebben en voldoende vet op de botten hebben. We vestigen altijd zekerheid op de leningen, bijvoorbeeld in de vorm van een hypothecaire dekking, verpanding activa of een persoonlijke borgstelling. Vaak is het een combinatie van meerdere zekerheden. Bedrijven die een gezond toekomstperspectief hebben, maar onvoldoende zekerheid kunnen inbrengen, komen in aanmerking voor een BMKB-accreditatie. Deze accreditatie hebben wij in 2022 gekregen en daarmee onderscheiden wij ons in de markt. Naast de banken, zijn er maar weinig partijen die van deze garantieregeling gebruik mogen maken. Met een BMKB geeft de overheid een harde garantie af op de terugbetaling van de lening, waardoor de onderneming voor ons goed financierbaar is. Hierdoor vormen deze leningen een aantrekkelijke bouwsteen van het fonds. Van de leningen die worden opgenomen in portefeuille, heeft ongeveer 1 van de 3 leningen een BMKB dekking.  

Omdat de leningen in het fonds lineair aflossen, neemt de loan-to-value, de waarde van het onderpand in verhouding tot het openstaande leenbedrag, gedurende de looptijd toe. Dat komt de totale zekerheid van de portefeuille ten goede. De richtlijn van het fonds is 80% aan zekerheden te hebben. 

Momenteel zitten we zelfs op 100% zekerheden.

Fresh Funds presenteert zich in Brabant
In september organiseerde het Fresh Dutch SME Fund een kleinschalig evenement in Brabant voor geïnteresseerden. De aanwezigen kregen een presentatie over het fonds en voorbeelden van bedrijven waarin is geïnvesteerd. Het evenement werd afgesloten met een gezellige borrel.

​​​​​

Fondsupdate
Afgelopen maand is er een tweetal leningen toegevoegd aan het fonds. Het fondsvermogen nadert hiermee de 78 miljoen Euro, verdeeld over 145 leningen. De verwachting voor het restant van het jaar is dat de stijging van het fondsvolume en het aantal leningen doorzet.