Skip to main content
News

Fresh Dutch SME Fund | Nieuwsbrief november 2022

By 23 december 2022No Comments

Duurzaamheidsinformatie Fresh Dutch SME Fund
Wij informeren u hierbij graag over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) waar wij ons binnen het Fresh Dutch SME Fund aan committeren. De SFDR is een Europese verordening die ervoor zorgt dat fondsen hun niveau van duurzaamheid moeten aangeven. Er zijn drie verschillende niveaus om de duurzaamheid aan te duiden: niveau 1, 2 en 3. Het Fresh Dutch SME Fund heeft het 2e niveau. Dit betekent dat het fonds een duurzame kenmerkten heeft, maar nog niet 100% groen is.

Het fonds heeft voornamelijk focus op doel 8 van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Doel 8 gaat over gedegen werkgelegenheid binnen het midden- en kleinbedrijf. Wanneer u in dit fonds investeert, draagt u dus bij aan banencreatie en de groei van het mkb. De ondernemingen die in het fonds worden opgenomen zijn dus vooraf gescreend op hun bijdrage aan doel 8, oftewel banencreatie.

Binnen het Fresh Dutch SME Fund hanteren we een kleurenbeleid binnen de portefeuille. Op basis van duurzaamheid worden ondernemingen gezet op kleur grijs, lichtgroen of donkergroen. Ondernemingen die bij aanvang op grijs of lichtgroen gezet zijn, worden door ons aangespoord hun ESG-rating te verbeteren. Hierover is jaarlijks contact met de ondernemingen. In de portefeuille van het FDSF gelden ook restricties voor ondernemingen met een bepaalde kleur. Zo is het maximum percentage grijze ondernemingen 15%, lichtgroen 50% en het minimum percentage aan donkergroen ondernemingen 50%. Voor de gehele portefeuille geldt dat de bedrijven moeten bijdragen aan SDG 8.

Status Fresh Dutch SME Fund
Het Fresh Dutch SME Fund heeft een mooi jaar achter de rug. Het fondsvolume is de afgelopen periode de € 65 miljoen gepasseerd. In december zijn er veel leningen in de portefeuille opgenomen, veelal met bedrijfsmatig vastgoed als onderpand. Deze toename kan verklaard worden doordat de overdrachtsbelasting op vastgoed in januari stijgt van 8% naar 10.4%. Veel ondernemers hebben daar hun voordeel nog mee gedaan door de aankoop van een pand nog voor de jaarwisseling af te ronden. Het fonds is breed gespreid over alle sectoren. We verwachten ook de komende tijd dat het fondsvermogen en het aantal leningen blijft stijgen