Skip to main content

Beste lezer,

Met plezier sturen wij u weer een nieuwsbrief met daarin een aantal interessante onderwerpen. De stijgende rente houdt investeerders bezig. Wat betekent deze ontwikkeling voor u als investeerder? In deze nieuwsbrief leest u de visie van onze fondsmanager hierop.

Verder leest u over ons duurzaamheidsbeleid en willen we u vragen een korte enquête in te vullen die ons helpt deze nieuwsbrief verder te verbeteren.

Wat betekent de stijgende rente voor u als investeerder?
De rente stijgt op zowel de spaarrekening als de hypothekenmarkt. Dit heeft effect op het rendement van het Fresh Dutch SME Fund. Het afgelopen jaar was het rendement van het fonds 3,85%. Aan het einde van 2023 wordt verwacht dat het rendement van het fonds 5,0% bedraagt.

De reden hiervoor is dat de financieringen die nu verstrekt worden, tegen een hogere rente gaan dan voorheen. De hogere rente die aan bedrijven wordt gevraagd komt ten goede aan de investeerders in het fonds.

Binnen alle beleggingscategorieën, waaronder aandelen en obligaties vinden momenteel grote fluctuaties plaats. Het voordeel van investeren in het Fresh Dutch SME Fund is dat stapsgewijs de performance van het fonds stijgt, zonder grote schommelingen. Er is dus een constante stijging van het rendement voor investeerders.

Het aantal financieringsaanvragen dat wij ontvangen blijft onverminderd hoog.

Wat is een artikel 8 fonds?
Sinds maart 2021 moeten aanbieders van beleggingsfondsen meer informatie geven over hun beleid op duurzaamheidsgebied in hun prospectus en op hun website.

Een artikel 8 fonds houdt simpel gezegd in dat de onderliggende beleggingen gericht zijn op verbetering van de kenmerken ten aanzien van milieu (E) en samenleving (S) en blijk geven van goed bestuur (G). Een aantal sectoren wordt per definitie uitgesloten bij een artikel 8 fonds. Over het algemeen geldt dat bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en ESG beter presteren dan bedrijven die zich hier niet mee bezighouden. Vanuit een beleggingsoptiek is het dan ook van belang dat er gefocust wordt op de bedrijven die zich wel bezighouden met duurzaamheid omdat deze bedrijven de performance van het fonds ten goede komt.

Om aan te geven dat we een artikel 8 fonds zijn, vermelden we onderstaand logo voortaan op onze brochures en uitingen van het Fresh Dutch SME Fund.

Status Fresh Dutch SME Fund
Het fondsvolume is afgelopen maand richting de €75 miljoen aan toevertrouwd vermogen gegaan. Voor de toekomst zijn wij onverminderd positief en wij verwachten dan ook dat het fondsvolume blijft stijgen waarbij een goede spreiding in fondsen zal blijven bestaan.