Skip to main content

Twee jaar geleden is het Fresh Dutch SME Fund gelanceerd. Tijd voor een update! In deze nieuwsbief informeren wij u over mooie ontwikkelingen in het Fresh Dutch SME Fund en de mogelijkheden voor u om in dit unieke leningenfonds te investeren.

Fresh Dutch SME Fund
Sterk trackrecord
Aantrekkelijk rendement
Hoge mate van zekerheid
Duurzaam en verantwoord investeren
Motor van de Nederlandse economie

Het fonds is opgericht met als doel investeerders toegang te bieden tot een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde MKB-leningen en daarmee de economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. Sinds oprichting zijn er vanuit het fonds meer dan 160 leningen verstrekt. In combinatie met de vele sectoren die in het fonds vertegenwoordigd zijn, heeft dit geleid tot een zeer goede spreiding, wat gunstig is voor het risicoprofiel van het fonds.

Daarnaast streeft het fonds naar een zekerheidsdekking van minimaal 80%. Het huidige dekkingspercentage van de portefeuille ligt zelfs veel hoger. Voor steeds meer van de leningen die worden uitgeven, maken wij gebruik van extra zekerheden, zoals het Borgstellingskrediet van de Nederlandse overheid.

Het fonds kent een strikt selectiebeleid en een actief beheer. Dit heeft geleid tot een sterk trackrecord. Het fonds heeft sinds oprichting nog geen enkele afboeking hoeven te doen. Met een verwacht rendement na kosten, van circa 5% per jaar, biedt het Fresh Dutch SME Fund een aantrekkelijk rendement tegen een relatief laag risico.

Blijk van vertrouwen
Momenteel is er € 70 miljoen toevertrouwd aan het fonds. Kapitaalverschaffers van het fonds, zijn De Goudse Verzekeringen, diverse vermogensbeheerders en vermogende particulieren, waaronder veel (ex) ondernemers. Zij zien investeren in het Nederlandse MKB als een uitgelezen kans om op een verantwoorde wijze een stabiel rendement te behalen in een markt die hen aan het hart gaat. Naast bovengenoemde partijen hebben ook het Europees Investeringsfonds en Invest-NL onze werkwijze en processen gevalideerd en in deze strategie geïnvesteerd. Als u investeert in de Fresh SME fondsen, volgt u daarmee ook de keuze van deze professionele investeerders.

Duurzaamheid, artikel 8 fonds
Binnen het fonds committeren wij ons aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) De SFDR is een Europese verordening die ervoor zorgt dat fondsen hun niveau van duurzaamheid moeten aangeven. Het Fresh Dutch SME Fund is een artikel 8 fonds. Dat is een fonds dat duurzame beleggingen tot doel heeft. Een artikel 8 fonds is ook wel bekend als een “lichtgroen” fonds. et fonds heeft duurzame kenmerken en zet zich in duurzaamheid te bevorderen bij de ondernemers in portefeuille.

Binnen het Fresh Dutch SME Fund hanteren we een kleurenbeleid binnen de portefeuille. Op basis van duurzaamheid worden ondernemingen gezet op kleur grijs, lichtgroen of donkergroen. Ondernemingen die bij aanvang op grijs of lichtgroen gezet zijn, worden door ons aangespoord hun ESG-rating te verbeteren. Hierover is jaarlijks contact met de ondernemingen. In de portefeuille van het FDSF gelden ook restricties voor ondernemingen met een bepaalde kleur. Zo is het maximum percentage grijze ondernemingen 15%, lichtgroen 50% en het minimum percentage aan donkergroen ondernemingen 50%.

Instappen
Het fonds staat inmiddels op het vizier van veel vermogensbeheerders en vermogende families. Zeker nu het fondsvolume stijgt en door enkele belangrijke grenzen is gegaan, neemt de interesse van deze professionele spelers toe. Daarnaast wordt de verhandelbaarheid van het fonds met de geboden mogelijkheid om maandelijks in en uit te kunnen stappen, gewaardeerd door investeerders.