Skip to main content

Uitkering dividend
In juli van dit jaar heeft het FDSF een stockdividend uitgekeerd. Dit bedroeg 2,65% van uw positie. Dit dividend is herbelegd. Hierdoor is het aantal participaties dat u in uw portefeuille had toegenomen. Door deze uitkering is de NAV lichtelijk gedaald. Het rendement over juli was positief en in lijn met eerdere maanden.

Macro-economie met Edin Mujagić
De zeer hoge inflatie van 2022 heeft in de eerste helft van dit jaar plaats gemaakt voor een lagere geldontwaarding. De laatste maanden is te zien dat de daling van de inflatie gestopt is of veel moeilijker door te zetten is. Inflatie lijkt zich te stabiliseren op een te hoog niveau.

Zo bezien zouden de centrale banken hun rentes verder moeten verhogen om inflatie verder omlaag te krijgen. Het ziet er echter sterk naar uit dat de instellingen zoals de Fed in de VS en de Europese Centrale bank (ECB) (zo goed als) klaar zijn met renteverhogingen.

De reden daarvoor is dat de economische groei laag is en verder zal zakken de komende kwartalen, onder meer door de reeds doorgevoerde renteverhogingen en opgelopen kapitaalmarktrentes. Verdere renteverhogingen zouden volgens steeds meer beleidsmakers de rentes te ver kunnen brengen en een diepe recessie ontketenen.

De centrale banken menen ook dat de eerdere renteverhogingen voor een belangrijk deel nog effect moeten sorteren op economische groei en inflatie, iets wat in de maanden en kwartalen die voor ons liggen te verwachten is. Daarnaast betekent de afkoeling van de economie dat vraag naar en aanbod van goederen en diensten meer in balans zullen komen, iets wat de inflatie onder neerwaartse druk zou moeten houden.

Zo verwacht de Europese Commissie dat de economie van de eurozone dit jaar niet met 1,1 procent maar met 0,8 procent zal groeien. De Duitse economie, grootste van de muntunie en vierde grootste ter wereld, zal naar verwachting krimpen dit jaar. Sinds de herfst van 2022 is in Duitsland al sprake van een recessie en stagnatie. Inflatie komt over heel 2023 bezien naar verwachting uit op 5,6 procent gevolgd door bijna 3 procent in 2024 (wat iets meer is dan de Europese Commissie eerder had verwacht).

Wij verwachten dat de economische groei de komende tijd lager zal zijn en zien de inflatie, door een aantal structurele factoren (te denken valt aan demografie, spanningen tussen het Westen en China en aanhoudend hoge begrotingstekorten in het Westen) aan de hoge kant zal blijven.

Podcast Fresh Funds
Bart Vemer, fondsenmanager van Fresh Funds, en Erik Bakker, CEO van OHV Vermogensbeheer, zijn recentelijk te gast geweest bij de podcast van Fund Seminar. Hierin spraken zij over de samenkomst van OHV Vermogensbeheer en Voordegroei wat resulteerde in twee MKB-beleggingsfondsen van Fresh Funds. Ook werd er gesproken over het veranderde financieringslandschap in Nederland en de mogelijkheden die beleggen in MKB-leningen biedt voor investeerders. Benieuwd naar de podcast?

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Status Fresh Dutch SME Fund
Het fondsvermogen is inmiddels gegroeid naar ruim 76 mln euro. Waar we vorige jaren in de zomermaanden duidelijk minder leningen uitboekten, zagen wij deze zomer de verstrekkingen op een hoog niveau blijven. In augustus hebben we 7 leningen uitgeboekt voor in totaal ruim 5 miljoen euro. Gezien de stijgende rentes op de verschillende markten, worden de leningen tegen beduidend hogere rentes verstrekt. Dit zal uiteindelijk het rendement van het fonds ten goede komen.